nota legal

Nom
LIDEROU SL
NIF
B17443136
Adreça
c/ Veinat De Dosquers · Mas La Teularia
C.P.
17851
Població
Maià de Montcal (Girona)
País
Espanya
Telèfon
+34 972 590 393
Correu electrònic
comercial@liderou.com
Dades de registre
REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA
TOM
797
LLIBRE
0
SECCIÓ
8A
FOLI
49
FULLA
GE-15412

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de LIDEROU S.L.


Responsabilitat en els enllaços

LIDEROU S.L. inclou en el seu lloc web tot un seguit d’enllaços a pàgines externes. LIDEROU S.L. no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.


Protecció de dades

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic amb vista a la tramesa d'informació comercial i general per mitjans electrònics. Així mateix, us informem que podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els termes que estableix la legislació vigent, enviant un escrit a Veinat De Dosquers · Mas La Teularia · 17851 Maià de Montcal (Girona).