Links

Imatge portada de Links

INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR I SEGURETAT ALIMENTÀRIA


Institut d’Estudis de l’Ou.
http://www.institutohuevo.com

Recolza projectes sobre l’ou i la seva relació amb l’alimentació, nutrició, salut pública i qualitat en la seva producció i transformació.


L'ou. Tota la informació de l'ou en espanyol.
http://www.huevo.org.es

Aquesta és la web de l'ou en espanyol. Hi pots trobar informació molt interessant sobre aquest aliment, materials que podràs descarregar i compartir i enllaços útils.


L'ouet. Aprèn i descobreix. (Web de contingut infantil)
http://www.huevito.es

En aquesta web anireu a descobrir i aprendre moltes coses sobre un dels aliments més bons i sans que hi ha.


Info-Alimenta.
http://infoalimenta.com

Espai virtual especialitzat en el qual conflueixen tots els temes relacionats amb l’alimentació i la salut.


Agència Catalana de Seguretat Alimentària (Generalitat de Catalunya).
http://www.gencat.cat/salut/acsa/index.html

Àrea especialitzada de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que té com a finalitat aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya.


Agència Catalana del Consum.
http://www.consum.cat

El portal del consumidor a Catalunya.


L'Ou d'etiqueta.
http://www.elhuevodetiqueta.eu

Campanya d'informació al consumidor sobre el Model Europeu de Producció d'ous, el seu marcatge i etiquetatge.


ORGANISMES


Federació Avícola Catalana.
http://www.federacioavicola.org

Federació que té com a objectiu la millora de la competitivitat i sostenibilitat del sector avícola.


Inprovo.
http://www.inprovo.com

Organización Interprofesional del huevo y sus productos. Agrupació d’associacions i empreses del sector productiu, industrial i comercial de l’ou en àmbit estatal.


Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (Generalitat de Catalunya).
http://agricultura.gencat.cat

Serveis que s’ofereixen als ciutadans de Catalunya vinculats als sectors professionals de l’agricultura, la ramaderia, la pesca, la indústria agroalimentària i el món rural.


Associació Espanyola de Productors d’Ous.
http://www.aseprhu.es

Representació del sector productor d’ous d’Espanya al Comitè d’Organitzacions Professionals Agràries de la Unió Europea (COPA) i en el Grup Permanent d’Aus i Ous, òrgan consultiu de la Comissió Europea.


Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
http://www.magrama.gob.es

Departament competent en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per la proposta i execució de la política del Govern en matèries de medi ambient, medi rural i medi marí.


Ministeri de Sanitat i Consum.
http://www.msssi.gob.es

Proposta i execució de la política del Govern en matèria de salut, de planificació i assistència sanitària i de consum, així com l’exercici de les competències de l’Administració General de l’Estat per assegurar als ciutadans el dret a la protecció de la salut.