Productes

Gallines a l'aire lliure

Aquestes varietats d’ous de Liderou provenen de gallines que viuen en granges a l’aire lliure. Tenen accés permanent a l’espai exterior, on picotegen, graten i es fan banys de sorra. La qualitat de vida de les nostres gallines es reflecteix en els valors organolèptics dels seus ous.